کتاب ۱۴

اثر ژان اشنوز از انتشارات نگاه - مترجم: شبنم سنگاری-داستان تاریخی

کتاب ۱۴ رمانی جنگی است اما در ذات خود اثری ضد جنگ است. ژان اشنوز که در ایران این نخستین اثری از اوست که به چاپ می‌رسد با ره جستن به دنیای‌ ذهنی چند سرباز تصویری بس تابناک و خلاقانه از انسانیت و مقابله با مرگ و ویرانی ارائه می‌دهد. کتاب روان، زیبا و پر کشش است و خوانده را در هزار توی حوادثش با خود می‌کشد؛


خرید کتاب ۱۴
جستجوی کتاب ۱۴ در گودریدز

معرفی کتاب ۱۴ از نگاه کاربران
KA حاشیه ± ± ± ک N رمان در savaåÿä korkunã§luäÿ öNce و sonrasä نار ± ± ± تیم به طوری که یک فرصت خوب برای انتقال تبدیل من echenoz.hi㧠بدون هیجان فرصت حتی سنگدلانه برای تبدیل آموزش و پرورش، ما @ @ یک روایت وجود دارد که نمیتواند بداند چه کسی است. این روایت در همه جا، در داخل جنگ، در خارج، در مغز مردم است ... مثل همه چیز. savaåÿä ± Ã§Ä ± زمین نیز اگر ã§ocuklarä جوان ± n من گرداند در تماس دو ماه گونه ± LGA ± SA ± yla در saäÿla برای رفتن ... در یک hayatlarä ± نار ± مسئول بازنده ... ANTHIME یک ضد قهرمان، یک ضد قهرمان جانباز، بازماندۀ جنگ، همچنان به مبارزه با جنگ ادامه خواهد داد.

مشاهده لینک اصلی
ژان Echenoz، یکی از فرانسیس نویسندگان با استعداد ترین و همه جانبه، در اینجا با موضوع مهیج: جنگ جهانی اول، که در حال حاضر الهام بخش یک کتابخانه کوچک از ادبیات بزرگ است. او موفق به انجام کار خود، تا حدودی شگفت انگیز، بدون تکیه بر گستره تاریخی و یا عمق روانی. @ 14 @ یک کاراکتر بسیار کوچک از کاراکترها دارد - اساسا پنج مرد جوان استخدام می شوند و یک زن جوان @ عقب عقب @ همه آنها به شدت از خارج نمایش داده می شود. به عنوان مثال، یکی از کارکنان به طور غیرمستقیم متهم به ازدحام است و هیچ نشانه ای از این که چگونه او در مورد این روند وحشتناک احساس می کند، اعدام می شود. تمرکز روایت نه تنها از نفوذ روانشناسی مستقیم اجتناب می کند، بلکه عمدتا بر مینیاتوری ها نیز تأثیر می گذارد - شپش ها، موش های مصرف کننده از گوشت انسان، جواهرات یک سرباز از پوسته پوسته می شوند، ظروف ادرار به دهانه های دشمن رسیده و غیره. نبوغ Echenozs در این و رمان های دیگر، راهی است که پیچیدگی و پروسۀ زیبایی آن اغلب به طنز تبدیل می شود، در اینجا طنز بسیار تاریک است. با @ 14 @، او یک موضوع را به خوبی پوشیده کرده است و آن را به روش تازه، قدرتمند و عمیق نگران کننده ارائه کرده است. این کاملا مستحق اضافه شدن به فهرست رمان های بزرگ جهانی اول است. من باید نتیجه بگیرم که Echenozs فرانسوی بسیار دشوارتر از گود یا دیکر است که قبلا مورد بررسی قرار گرفت و برای این خواننده واقعی @ کشش بود. خوشبختانه او یکی از آن چند نویسندۀ معاصر فرانسوی است که به طور منظم به زبان انگلیسی ترجمه شده است.

مشاهده لینک اصلی
این مرد به جنگ اول جهانی در صفحه ششم، از لحاظ اجتماعی و روانشناختی، گفت. وای دوست ... کمتر اما تو نوشتی، خیلی خوب!

مشاهده لینک اصلی
بررسی من در نسخه چاپی تاکسی باران، دوره 19، شماره 1، بهار 2014 (# 73) منتشر شده است. http://www.raintaxi.com/print-edition/

مشاهده لینک اصلی
کتاب سوم کتاب اچنوس که خوانده ام اعتقاد من این نیست که من زبان نویسنده را دوست دارم. اما این بار چیزی متفاوت بود. روایت در ساختار موازی کتاب در همه جا بود. به عنوان مثال داستان kahramanlarä اصلی ± ± 3 åÿahä ± منحصر به فرد انباشته در حالی که توصیف به خودی خود با اضافه کردن یک به geã§iåÿ درگیر 1 ± ã§oäÿul تشکیل شده است. در همان زمان هم در جلوی و هم در شهر که سربازانی که در جنگ شرکت کردند قبل از جنگ زندگی می کردند. این شرح آن را کمی سرگرم کننده در حالی که آن را مترادف. سالهاست که برای سالهای سال خسته شده ام، اما در واقع این یک رمان جنگ جهانی اول بود که به اصطلاح به آن رسیده بود . من نمی تونم توصیه echenozu.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ۱۴


 کتاب پل سن لوئیس ری
 کتاب آخن آتن
 کتاب آخرین فراری
 کتاب بیابان تاتارها
 کتاب سرود سلیمان
 کتاب آنتونیای من