کتاب گل ها را بچین کودکان را بکش

اثر کنزابورو اوئه از انتشارات رادمهر - مترجم: حبیب گوهری راد-داستان تاریخی

هنگامی که صدای نفس‌های آرام برادرم را شنیدم، احساس حسادت ‌کردم و حس محبت‌آمیزم را نسبت به او از دست دادم. درون روستا مرده‌هایی رها شده و سوخته نشده در سکوت خوابیده بودند یا مثل من از بی‌خوابی رنج می‌بردند و بیرون روستا، مردمانی بی‌وجدان و بی‌همه‌چیز در خواب خوش فرو رفته بودند. لب‌هایم را گاز می‌گرفتم و با عصبانیت جوش و خروش می‌کردم و قفسه‌ی سینه‌ام از خشم و اضطراب منقبض شده بود. با خودم فکر کردم تا به حال از این دو جنازه باید میکروب‌های بی‌شماری همه جا پخش شده و هوای این دره‌ی باریک را آلوده کرده باشد. اما چه چیزی بدتر از این که هیچ کاری از دستمان برنمی‌آمد... ؛


خرید کتاب گل ها را بچین کودکان را بکش
جستجوی کتاب گل ها را بچین کودکان را بکش در گودریدز

معرفی کتاب گل ها را بچین کودکان را بکش از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گل ها را بچین کودکان را بکش


 کتاب قاموس خزران
 کتاب سقوط فرشتگان
 کتاب سقوط اصفهان
 کتاب پیمان سحرگاهی
 کتاب میخائیل و مارگریتا
 کتاب جهانشهر