کتاب گل برفی و بادبزن مخفی

اثر لیزا سی از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: شهرزاد بیات موحد-داستان تاریخی

لیلی دختر کشاورزی فقیر است و برای خانواده‌اش صرفاً شکم دیگری است که سیر کردن آن گران تمام می‌شود. روزی دلال ازدواج محلی خبرهای حیرت‌انگیز می‌آورد: اگر پاهای لیلی خوب بسته شوند بسیار بی‌نقص خواهند بود. در چین قرن نوزدهم، جایی که شایستگی زنی از روی شکل و اندازة پایش قضاوت می‌شود، این خوش‌اقبالی فوق‌العاده‌ای است. لیلی حالا توانایی ازدواجی خوب و تغییر دادن وضعیت خانواده‌اش را دارد...
وی، به منظور آمادگی برای زندگی تازه‌اش، باید درد بستن پا را تحمل کند، نوشو، نوشتار مشهور مخفی زنانه را یاد بگیرد و با گل برفی دوستی ویژه برقرار سازد. اما یک تغییر تلخ سرنوشت در شرف تغییر دادن همه‌چیز است.
«شگفتی این کتاب این است که خواننده را به مکانی می‌برد که هم غریبه و هم آشناست... گل برفی و بادبزن مخفی از هر جهت پیروزی به شمار می‌آید، داستانی زیبا و جانگداز...»
واشنگتن پست
شما می‌توانید از رمان بی‌نظیر لیزا سی به عنوان روایتی موشکافانه از زندگی زن‌ها در چین قرن نوزدهم بهره ببرید. همچنین می‌توانید از روایت حیرت‌انگیز نویسنده در قالب تصویری بی‌پایان از دوستی زنانة پیوسته و به تمام معنا با دل فارغ لذت ببرید، دوستی‌ای که در طی چند دهه با حسادت، خیانت، عشق و وفاداری ژرف و تغییرناپذیر است


خرید کتاب گل برفی و بادبزن مخفی
جستجوی کتاب گل برفی و بادبزن مخفی در گودریدز

معرفی کتاب گل برفی و بادبزن مخفی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گل برفی و بادبزن مخفی


 کتاب پسر ایرانی
 کتاب اعترافات نات ترنر
 کتاب جزیره ی توفان
 کتاب کتابخوان
 کتاب هفت چیز مهم
 کتاب مامور 6