کتاب گلی روی داشبورد

-داستان تاریخی

گلی روی داشبورد شامل دو داستان درباره‌ عشق، مبارزه و سیاست در روزگار معاصر؛ راوی این قصه‌ها نویسنده‌ای است دلداده‌ تاریخ اجتماعی و از این‌رو از دل روایت‌هایش می‌توان صدای مردم را شنید؛ مردمی که در نقش معدنچی، حزبی، کارگر، مادر و عاشق در این دو داستان حضور یافته‌اند.


خرید کتاب گلی روی داشبورد
جستجوی کتاب گلی روی داشبورد در گودریدز

معرفی کتاب گلی روی داشبورد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گلی روی داشبورد


 کتاب ماه بر فراز های استریت
 کتاب آتش خوارها
 کتاب نوری که نمی توانیم ببینیم
 کتاب خون فروش
 کتاب رگتایم
 کتاب شور ذهن