کتاب ژان باروا

اثر روژه مارتن دوگار از انتشارات نیلوفر - مترجم: منوچهر بدیعی-داستان تاریخی

قهرمان داستان ژان باروا از یک خانواده مذهبی و سنتی است. او در دوره نوجوانی به دین و ایمان خود شک می‌کند و بعد از کش و قوس‌های بسیار جار می‌زند خدا توهمی بیش نیست. فرزندش که به دنیا می‌آید می‌گوید: باید این کوچولو را از نفوذ دین خلاص کنم. هیچ کس شراب نو را در مشک کهنه نمی‌ریزد. اگر بریزد شراب نو مشک کهنه را بترکاند... باید شراب نو را در مشک نو ریخت تا این و آن هر دو سالم بمانند.

ژان باروا که دویدن در پی آواز حقیقت را پیشه کرده بود، دین را کنار می‌گذارد و به محافل روشنفکری فرانسه روی آورده، با دوستانش نشریه‌ای به راه می‌اندازد و نظریات جدید خودش را تبلیغ می‌کند و کم کم به یکی از قطب‌های روشنفکری فرانسه تبدیل می‌شود اما آخر عمر حالی به حالی شده و در مقابل گذشته خود می‌ایستد و در مواجهه با مرگ، به دیدار خویشتن می‌رود و به این فکر می‌افتد که نکند تمام عمرم بیراهه رفته‌ام. در بستر مرگ خودش را به چالش گرفته و اعتقادات پیشین در او جان می‌گیرد.


خرید کتاب ژان باروا
جستجوی کتاب ژان باروا در گودریدز

معرفی کتاب ژان باروا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ژان باروا


 کتاب خانه کوچک
 کتاب بن هور
 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
 کتاب سلطانه
 کتاب منهای عشق
 کتاب از میان صنوبرهای سیاه