کتاب ژاله کش

اثر ادویج دانتیکا از انتشارات نشر چشمه - مترجم: شیوا مقانلو-داستان تاریخی

در وهلۀ اول با کتابی متشکل از 9 داستان که ظاهرا مستقل از یکدیگرند روبه رو هستیم، در فصل پایانی کتاب – داستان آخر با عنوان "ژاله کش" – متوجه میشویم که هر یک از این داستانها از زبان یکی از شخصیت های داستان آخر مطرح شده است و در واقع هر یک از این فصول قطعاتی از یک تصویر هستند. تصویری از گذشتۀ مردی شکنجه گر.

نکتۀ جالب بخش آغازین کتاب ، پیام شخصی نویسنده به خوانندگان ایرانی است.

بر اساس موخرۀ مترجم، ادیوج دانتیکا الگوی موفق نسل جوانی از نویسندگان غیرانگلیسی تبار است که در ادبیات انگلیسی زبان از دیگران پیشی گرفته اند. این بانوی جوان نماد شاخص اختلاط نژادها در جهان معاصر است که توانسته درهم آمیختگی فرهنگ بومی و قومی خود را با فرهنگ کشور میزبان به زیبایی هر چه تمام تر در رسانۀ خود – ادبیات – به رخ بکشد. رمان ژاله کش، از ماجرای سادۀ بین دو نفر شروع میشود و کم کم بسط می یابد و در نهایت زندگی های بسیاری را در برمیگیرد. این داتسان، ریشه در اتفاقات مستند و تکان دهنده ای دارد که در برهه ای از تاریخ و در کشوری کوچک رخ داده است. راویان ماجرا، یا خود مستقیما نقشی در آن وقایع داشته اند و در آن دوره زیسته اند و یا مهاجرانی هستند که میراث دردناک و تکان دهندۀ پدرانشان را تا آخر عمر با خود خواهند داشت. هر راوی، داستان را از زاویۀ دید خود و با قضاوت خود، بازگو میکند.


خرید کتاب ژاله کش
جستجوی کتاب ژاله کش در گودریدز

معرفی کتاب ژاله کش از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ژاله کش


 کتاب شگفت زده
 کتاب شور ذهن
 کتاب مجموعه آتش دزد
 کتاب راهی به سوی بهشت
 کتاب کاغذ پاره های افلاطون
 کتاب آخرین مرز