هنوز ۲۱ سال باقی مانده بود تا سلسله خاندانشان به پایان برسد. سهم او آشفته ترین روزهای آن ۴۲۷ سالی بود که پدران ، نیاکان و اجدادش بر ایران زمین حکومت کرده بودند. او روزهایی را به چشم دیده بود که خونریزی و برادرکشی ساده ترین کار خاندانش شده بود. می گویند او احتمالا از آن رو بر تخت شاهی نشست که پس از کشته شدن همه برادرانش به دست برادری دیگر ، همراه با خواهرش یگانه وارثان سلطنت محسوب می شدند. از این رو ، او سی امین پادشاه ساسانیان شد و بدین ترتیب بخشی از تاریخ ایران را به گونه ای رقم زد که نخستین زن پادشاه در ایران زمین نام گیرد. روزگارش چنان به سراشیبی سقوط افتاده بود که حتی مورخان رومی و یونانی نیز نتوانسته اند روایتش کنند ...


خرید کتاب پوراندخت، نخستین پادشاه زن در ایران
جستجوی کتاب پوراندخت، نخستین پادشاه زن در ایران در گودریدز

معرفی کتاب پوراندخت، نخستین پادشاه زن در ایران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پوراندخت، نخستین پادشاه زن در ایران


 کتاب زندگی اسرارآمیز
 کتاب تالار گرگ
 کتاب وداع با اسلحه
 کتاب تاریخ محاصره لیسبون
 کتاب فانوسی میان اقیانوس ها
 کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ