کتاب وصیت نامه ی فرانسوی

اثر آندره مکین از انتشارات نشر ثالث - مترجم: ساسان تبسمی-داستان تاریخی

وصيت‌نامه‌ی فرانسوی به نوعی شرح زندگی خود آنرده مكين باشد، شرحی كه البته حالت زندگی‌نامه ندارد بلكه بيشتر در باب يادآوری خاطرات مادربزرگی فرانسوی به نام شارلوت و ستايش زبان و فرهنگ فرانسوی است

آندره مكين نويسنده‌ی فرانسوی روسی تبار است كه در سيبری متولد می‌شود . او مادربزرگی فرانسوی به نام شارلوت دارد كه به نوعی نماد ظرافت و رمنس فرانسوی است ولی اين زن با مردی روسی ازدواج كرده و به آن سرزمين سرد و تلخ استالينی دل می‌بنند . او همواره با آندره به زبان فرانسوی صحبت می‌كند و از عظمت و زيبايی فرانسه می‌گويد و همين امر سبب عشق و علاقه‌ی او به ادبيات اين كشور می‌شود


خرید کتاب وصیت نامه ی فرانسوی
جستجوی کتاب وصیت نامه ی فرانسوی در گودریدز

معرفی کتاب وصیت نامه ی فرانسوی از نگاه کاربران
این یک سبک خاص از نوع است - خاطرات، تاریخ و پروسهای شاعرانه که با خردههای رئالیسم کمونیست چیره شدهاند. بازتاب های آن بر زبان و عدم تعادل معنای اصلی و بقایای آن در ترجمه، در سراسر آن اجرا می شود.

مشاهده لینک اصلی
داستان ادبی واقعی با داستان زیبای هنری. کتاب کامل برای خواندن به آرامی و قدردانی از هر توضیح. من برای تابستان سریع جستجو کردم و متاسفانه سرعت آهسته ساختن کتاب را آسان کرد. من این کتاب را به خوانندگان توصیه می کنم که از این سبک داستان استفاده می کنند.

مشاهده لینک اصلی
عالی ... زیبایی نوشته شده ...

مشاهده لینک اصلی
طول می کشد تا هر تصویر، بویایی، احساسات، نور و لمستیت استپ را تحریک کند. و تمام این احساسات، روشنایی و تناقضات دالاس.

مشاهده لینک اصلی
آه، مکین و نوشته های زیبا و شاعرانه اش!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وصیت نامه ی فرانسوی


 کتاب مهاجر خوشبخت
 کتاب آبلوموف
 کتاب خیابان نیوگراب
 کتاب ریشه ها
 کتاب کاتالینا
 کتاب دیوید کاپرفیلد