کتاب هشت فرد منفور

اثر کوئنتین تارانتینو از انتشارات نشانه - مترجم: جلال رضایی راد-داستان تاریخی
خرید کتاب هشت فرد منفور
جستجوی کتاب هشت فرد منفور در گودریدز

معرفی کتاب هشت فرد منفور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هشت فرد منفور


 کتاب میان سایه های خاکستری
 کتاب دروازه راشومون
 کتاب ژنرال در هزار توی خویش
 کتاب از اینجا تا ابدیت
 کتاب عزازیل
 کتاب اعترافات نات ترنر