کتاب نفس بریده

اثر هرتا مولر از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: مهوش خرمی پور -داستان تاریخی

داستان كتاب (نفس بريده) دربارۀ اقليت هاي آلماني ساكن روماني است كه پس از خاتمهء جنگ جهاني دوم به درخواست استالين به روسيه تبعيد شدند تا در آنجا براي انجام كارهاي سخت مرتبط با بازسازي بعد از جنگ به كار گرفته شوند و نهايتا سر از اردوگاه هاي كار اجباري روسيه معروف به گولاك درآوردند. مادر نويسنده هم يكي از اين تبعيدي ها بوده كه 5 سال از زندگي خود را در اين اردوگاه ها زندگي كرده.

داستان با اين جملات آغاز مي شود: «دار و ندارم را برمي دارم. يا بهتر است بگويم، همه متعلقاتم را همراه خود مي برم. هر آنچه را كه داشتم، برداشتم. وسايلم چيز زيادي نبود. همه يا مستعمل بودند و يا از ديگران به من رسيده بودند. چمدان چرمي، كه در واقع جعبهء گرامافون بود، پالتوي گل و گشاد كه مال پدر بود و پالتويي دم دستي با نوار مخملي دور يقه اش، كه از پدربزرگ به من رسيده بود. شلوار گشاد به عمو ادوين و ساق بندهاي چرمي به آقاي كارپ همسايه و دستكش هاي پشمي سبز به عمه فيني تعلق داشتند. تنها شال گردن ابريشمي شرابي رنگ و كيف لوازم بهداشتي كه هديهء كريسمس سال گذشته بود، مال خودم بودند.

ژانويهء سال 1945، جنگ هنوز ادامه داشت. با ترس و وحشت از اين كه قرار بود وسط زمستان به ناكجاآبادي نزد روس ها بروم، هر كسي چيزي به من مي داد تا شايد در جايي كه هيچ كمكي نمي رسيد به كارم بيايد. جايي كه هيچ كاري از كسي برنمي آمد. من بدون كمترين ترديدي در ليست روس ها بودم. اين بود كه هر كسي خود را موظف مي دانست تا به سهم خودش، چيزي به من بدهد ...»


خرید کتاب نفس بریده
جستجوی کتاب نفس بریده در گودریدز

معرفی کتاب نفس بریده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نفس بریده


 کتاب جزیره روز پیشین
 کتاب از قصر تا قصر
 کتاب خانه متحرک
 کتاب بازمانده ی روز
 کتاب امپراتوری خورشید
 کتاب بالتازار و بلموندا