کتاب مجمع سری

اثر رابرت هریس از انتشارات چترنگ - مترجم: مهدی فیاضی کیا-داستان تاریخی

پاپ از دنيا رفته است. پشت درهای بسته‌ی نمازخانه‌ی سيستين صد و هجده كاردينال از سراسر دنيا در مخفيانه‌ترين رای‌گيری جهان شركت خواهند كرد. آن‌ها مردانی منزه و پاك‌اند، ولی رقابت و جاه‌طلبی در آن‌ها ريشه دوانده است و در طی هفتاد و دو ساعت آينده يكی از آن‌ها به عنوان قدرتمندترين چهر‌ه‌ی مذهبی جهان انتخاب خواهد شد. «تازه امشب آن شبی بود كه كسب و كار اصلی مجمع سری شروع می‌شد. هر چند روی كاغذ، حكم عالی پاپ كاردينال‌های انتخاب كننده را از ورود به مباحثی از قبيل هر گونه پيمان، توافق، قول يا تعهد منع كرده و مجازات طرد از كليسا را در نظر گرفته بود اما حالا ديگر بحث انتخابات بود و برای همين موضوع، موضوع علم حساب: چه كسی می‌توانست هفتاد و نه رای را به دست بياورد؟»؛


خرید کتاب مجمع سری
جستجوی کتاب مجمع سری در گودریدز

معرفی کتاب مجمع سری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مجمع سری


 کتاب اختراع هوگو کابره
 کتاب خانه متحرک
 کتاب دختری با کت آبی
 کتاب زورو
 کتاب ارثیه شوم
 کتاب راه اصفهان