کتاب ماهی در آب

اثر ماریو بارگاس یوسا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: خجسته کیهان-داستان تاریخی

ماهی در آب روایتی است از تأثیرگذارترین صحنه های نیمه اول زندگی یوسا (او در این کتاب مشخصاً به چند دهه نخست زندگی اش پرداخته) که داستان وار به هم پیوندیافته است. شرح درونی ترین احساسات او در موقعیت های گوناگون زندگی ست. از این منظر پر بیراه نیست اگر از آن به عنوان یکی از جذاب ترین آثار یوسا یاد کنیم. روایتی درباره علاقه مندی یوسا به خواندن و نوشتن، کتاب هایی که بر او تأثیر گذاشته و اتفاقاتی که او را به سوی بدل شدن به عنوان نویسنده ای موفق رهنمون شده است. در خلال این صفحات می توان دریافت که چرا سیاست بر زندگی نویسنده ای که از آمریکای جنوبی برخاسته نقش تأثیرگذار دارد و همچنین حقایقی شنیده نشده درباره یکی از بزرگ ترین نویسندگان معاصر امریکای جنوبی که به معیاری در داستان نویسی این منطقه و جهان بدل شده است.


خرید کتاب ماهی در آب
جستجوی کتاب ماهی در آب در گودریدز

معرفی کتاب ماهی در آب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ماهی در آب


 کتاب گشت شبانه
 کتاب توطئه ی فلک سوم: کاوشگری های دانته آلیگیری
 کتاب سکوت
 کتاب ماه بر فراز مانیفست
 کتاب زندگی پشت زندگی
 کتاب همه ی اسب های زیبا