کتاب لکنت

-داستان تاریخی

لک‌نت رمانی سیاسی ـ تاریخی بر بستر اسطوره، معما و بر اساس حوادثی مستند است. محورکتاب، ماجرای درگیری نویسنده با زندگی جاسوسی از فعالان سیاسی آذربایجان در دهه‌ی بیست است. پای نویسنده در پی حوادثی پیچیده به افغانستان و‌ قلب نیروهای نظامی آمریکا و ناتو کشیده می‌شود. رمزگشایی وجه‌ بارز این اثر است.‏
http://www.ofoqco.com/showbook.asp?id...


خرید کتاب لکنت
جستجوی کتاب لکنت در گودریدز

معرفی کتاب لکنت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب لکنت


 کتاب بیابان تاتارها
 کتاب کنت مونت کریستو
 کتاب نویسنده پشت پرده
 کتاب انگار آن جا نیستم
 کتاب دشت بهشت
 کتاب فهرست شیندلر