کتاب "قهوهٔ استانبول نیکو می‌سوزد" دومین جلد از مجموعهٔ "تماشای شهر" است که در هر جلد از خلال گزیدهٔ سفرنامه‌ها، نگاهِ ایرانی یه هویت یکی از شهرهای دور را ترسیم می‌کند.


خرید کتاب قهوه استانبول نیکو می سوزد
جستجوی کتاب قهوه استانبول نیکو می سوزد در گودریدز

معرفی کتاب قهوه استانبول نیکو می سوزد از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قهوه استانبول نیکو می سوزد


 کتاب غول مدفون
 کتاب خانه گرد
 کتاب نوسترومو
 کتاب سوءقصد
 کتاب زندگی پشت و رو
 کتاب من و استادم