کتاب قصه های بند

-داستان تاریخی

قصه‌های بند داستان رنج و درد انسان‌های مبارز در زندان‌های رژیم پهلوی برای آزادی و عدالت است. مردانی که با گوشت و پوست و استخوان تاوان کارهایی ساده مثل کتاب خواندن، اعتراض صنفی، یا سر فرو نیاوردن در برابر صاحب قدرتی را می‌دهند و متحمل فشار طاقت‌فرسای شکنجه‌های جسمی و روحی می‌شوند، در کتاب قصه بسیاری از مبارزان ملی و سیاسی که تا مرگ ایستادند روایت می‌شود و در کنار آن از کارگران، دهقانان، معلمان، دانشجویان و افراد معمولی سخن گفته می‌شود، که همه گرفتار پنجه‌ی غدار دیکتاتوری و استبداد فردی شده‌اند. درویشیان این قصه‌ها را در دوران زندان خود نوشته و در سال ۱۳۵۶ به پایان رسانده و به بازنویسی آن در سال ۱۳۵۸ انجام یافته و امروز پس از نزدیک به چهار دهه به قامت کتاب در آمده است؛


خرید کتاب قصه های بند
جستجوی کتاب قصه های بند در گودریدز

معرفی کتاب قصه های بند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قصه های بند


 کتاب فرزند نیل (دو جلدی)
 کتاب نور شعله ور
 کتاب نوسترومو
 کتاب الفبای خانواده
 کتاب دسته دلقک ها
 کتاب شماره صفر