کتاب فرزند عشق

اثر دوریس لسینگ از انتشارات علم - مترجم: ساسان تبسمی-داستان تاریخی

«جیمز رید»، به همراه دوستش «دونالد»، در سن بیست و یک سالگی عازم خدمت سربازی شد؛ آن هنگام اروپا درگیر جنگ بود. جیمز به همراه پنج‌هزار سرباز و افسر، انگلستان را با یک کشتی، ترک کرد. آن‌ها چندروزی را در «فری تاون» توقف کردند تا حال سربازان دریازده بهتر شود. بعد از گذشت مدتی، سرانجام به منطقه‌ی کوهستانی «تیبل» رسیدند. در آن‌جا دو زن با نام «دافنه رایت» و «بتی استابز»، که در مهمان‌نوازی در مجالس باشکوه معروف خاص و عام بودند و شوهرهای نظامی داشتند، سربازها را در خانه‌های خود تقسیم و از آن‌ها پذیرایی کردند. جیمز، از همان لحظه‌های نخست به دافنه علاقمند می‌شود و با او ارتباط برقرار می‌کند و این رابطه‌ها مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.


خرید کتاب فرزند عشق
جستجوی کتاب فرزند عشق در گودریدز

معرفی کتاب فرزند عشق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فرزند عشق


 کتاب یعقوب کذاب
 کتاب سرزمین گوجه های سبز
 کتاب قدرت و جلال
 کتاب زنان کوچک
 کتاب ژنرال در هزار توی خویش
 کتاب از چشم غربی