کتاب عقل و احساس

اثر جین آستین از انتشارات نشر نی - مترجم: رضا رضایی-داستان تاریخی

سرگذشت خواندنی دو خواهر، یکی احساساتی و بی‌محابا و دیگری عاقل و خویشتن‌دار. تقایل عقل و احساس در کامیابی‌ها و ناکامی‌های این دو خواهر دو فرجام متفاوت را برای آن‌ها رقم می‌زند. عشق و سودا همواره از دو مجرای عقل و احساس عبور می‌کند و دو نتیجه‌ی متفاوت نیز به بار می‌آید... ؛


خرید کتاب عقل و احساس
جستجوی کتاب عقل و احساس در گودریدز

معرفی کتاب عقل و احساس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عقل و احساس


 کتاب خانواده ی نفرین شده ی کندی
 کتاب زندگی در جنگ
 کتاب داغ ننگ
 کتاب نویسنده پشت پرده
 کتاب دکتر ژیواگو
 کتاب من و استادم