کتاب شهد شوکران

-داستان تاریخی

این کتاب سرگذشت سه تن از امامان معصوم یعنی امامان صادق (ع)، کاظم (ع) و رضا (ع) و روایت‌هایی از زندگی ایشان است. این روایت‌ها که در نوع خود عجیب و باورنکردنی است، همگی از منابع شیعی انتخاب ‌شده است. نصرالله قادری در این اثر روایت‌ها را به زبان امروزی استخراج کرده است. او با استفاده از قوه‌ی تخیل خود، بیان یک واقعیت را خلق کرده است. علت نام‌گذاری این کتاب با نام شهد شوکران، برگرفته از شهادت این سه معصوم توسط زهر است.


خرید کتاب شهد شوکران
جستجوی کتاب شهد شوکران در گودریدز

معرفی کتاب شهد شوکران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهد شوکران


 کتاب آخرین مرز
 کتاب خوشه های خشم
 کتاب در آستانه فردا
 کتاب جنگ آخرزمان
 کتاب ماه الماس
 کتاب زندگی بر روی میسی سیپی