کتاب شمال

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات جامی - مترجم: محمود سلطانیه-داستان تاریخی

کتاب شمال رمانی به قلم لویی فردینان سلین در سال ۱۹۶۰ بر اساس زندگی شخصی وی نوشته شده است. روایتی از روزهای جنگ و فرارش از کشور فرانسه به دانمارک و حوادث تلخ و تجربیات او که در قالب داستان به روی کاغذ آورده است نخستین چاپ کتاب به زبان فرانسه بوده. برخی از شخصیت های کتاب شمال هم نام افرادی بودند که در زندگی سلین نقش داشته اند و این امر باعث مورد اتهام قرار گرفتن شد و مجبور شد در چاپ های بعدی کتاب نام شخصیت های کتاب را بر اساس تخیلش انتخاب کند


خرید کتاب شمال
جستجوی کتاب شمال در گودریدز

معرفی کتاب شمال از نگاه کاربران
Une merveille. Sûrement, le meilleur ours de Céline avec lindépassable Voyage.

Un style hallucinant, un sens aigü de lobservation au service dune histoire parfaitement construite. Un chef doeuvre !

مشاهده لینک اصلی
Celine does not like mankind...if you can ignore his personal demons and enjoy his skill with the prose then it is fine...however, even at that level this gets a little monotonous...stick with Journey to the end of the night...unless you too are a misanthrope!!!

مشاهده لینک اصلی
A man, his wife, and their cat leave Paris as World War II draws to a close and make their way through Germany and Denmark in search of hidden gold from the pre-war days. Celines writing style isnt for everyone.

مشاهده لینک اصلی
I cant really describe what it is about Celine. You should read one of John Dolans reviews instead.

Theres this: http://www.exile.ru/articles/detail.p...

And this: http://www.exile.ru/articles/detail.p...

مشاهده لینک اصلی
Funny, brutal, hallucinatory novel about the destruction of Germany at the end of WWII. Im an admitted Celine nut, but this (along with Castle to Castle and Rigadoon, the other two novels in this WWII trilogy) is just brilliant on another level.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شمال


 کتاب شیرین ترین رویاها
 کتاب کتاب دزد
 کتاب مرگ کسب و کار من است
 کتاب دروازه راشومون
 کتاب گرینگوی پیر
 کتاب بیلی بتگیت