کتاب شب مادر

اثر کورت ونه گات از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: علی اصغر بهرامی-داستان تاریخی

Mother Night is a daring challenge to our moral sense. American Howard W. Campbell, Jr., a spy during World War II, is now on trial in Israel as a Nazi war criminal. But is he really guilty? In this brilliant book rife with true gallows humor, Vonnegut turns black and white into a chilling shade of gray with a verdict that will haunt us all.


خرید کتاب شب مادر
جستجوی کتاب شب مادر در گودریدز

معرفی کتاب شب مادر از نگاه کاربران
ما همان چيزی هستيم كه بدان تظاهر می كنيم. پس هميشه بايد مواظب باشيم ببينيم به چه چيزی تظاهر می كنيم...!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شب مادر


 کتاب عشق و رویا
 کتاب درختی در بروکلین می روید
 کتاب تبصره 22
 کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل
 کتاب پاچینکو
 کتاب گتسبی بزرگ