کتاب شب مادر

اثر کورت ونه گات از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: علی اصغر بهرامی-داستان تاریخی

Mother Night is a daring challenge to our moral sense. American Howard W. Campbell, Jr., a spy during World War II, is now on trial in Israel as a Nazi war criminal. But is he really guilty? In this brilliant book rife with true gallows humor, Vonnegut turns black and white into a chilling shade of gray with a verdict that will haunt us all.


خرید کتاب شب مادر
جستجوی کتاب شب مادر در گودریدز

معرفی کتاب شب مادر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شب مادر


 کتاب مسافری با پاپوش های جهنمی
 کتاب باد می داند
 کتاب دوزخ
 کتاب لعنت به داستایوسکی
 کتاب نوری که نمی توانیم ببینیم
 کتاب درختی در بروکلین می روید