کتاب سرزمین غریب

اثر ارنست همینگوی از انتشارات ققنوس - مترجم: رامتین ابراهیمی-داستان تاریخی

ميامی گرم و مرطوب بود و بادی كه از خاك اورگليدز می‌وزيد دم صبحی هم پشه‌ها را با خود می‌آورد. راجر گفت: «به محض اينكه بشه از اينجا می‌ريم. فقط بايد يه‌ كم پول جور كنم. چيزی از ماشين سر در می‌آری؟» ـ «نه خيلی»...


خرید کتاب سرزمین غریب
جستجوی کتاب سرزمین غریب در گودریدز

معرفی کتاب سرزمین غریب از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سرزمین غریب


 کتاب چرم ساغری
 کتاب آواز ناتمام
 کتاب جاسوس ها
 کتاب در برابر تخت
 کتاب مردی که می خندد
 کتاب ملت عشق