کتاب سال بلوا

-داستان تاریخی
خرید کتاب سال بلوا
جستجوی کتاب سال بلوا در گودریدز

معرفی کتاب سال بلوا از نگاه کاربران
دو ستاره برای ادبیات فوق العاده کتاب
حقیقتش من دوست دارم اگر کتابی قراره غمگین باشه حداقل در مورد مساله مشخصی اطلاعات مفید هم دراختیار آدم قرار بده.
مثل کتاب beloved.
اینکه کتابی فقط از نظر ادبی و احساسی قوی باشه و تمام طول داستان آدمو غرق غم کنه دیگه کافی نیست.


مشاهده لینک اصلی
کسی باشد که بهش بگو یم دوستش دارم، میفهمی؟ می دانی عشق یعنی چی؟ خیال نمیکنم بفهمی.هیج کس نمیداند من چه حالی دارم، هیچ کس. دلم از تنهایی میپوسید و دردهای ناگفتنی توی دلم تلمبار میشد
آدم عاشق باشد و نتواند به کسی بگوید، غم انگیز نیس؟

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سال بلوا


 کتاب هنگامی که نیچه گریست
 کتاب خشم
 کتاب مبارزه با رومی ها
 کتاب دیوید کاپرفیلد
 کتاب سوفیا پتروونا
 کتاب الفبای خانواده