کتاب راسته کنسروسازان

اثر جان اشتاین بک از انتشارات نگاه - مترجم: سیروس طاهباز-داستان تاریخی

راسته‌ی كنسروسازان مكانی واقع در كاليفرنياست كه نويسنده در بسياری از داستان‌های كوتاه خود، اشاره‌ای گذرا به آن داشته باشد. هم‌زمانی تحرير كتاب در سال ۱۹۴۵ با ركود اقتصادی بزرگ، اين اثر را به شاهكاری خواندنی درباره‌ی وضعيت كارگران آمريكا بدل كرده است. محوريت داستان در خيابانی می‌گذرد كه حاشيه‌ی آن مملو از ماهی‌فروشان محقری است كه زندگی‌شان با كارخانه‌ی بزرگ كنسروسازی گره خورده است. طنز تلخ استن‌بك، تصويری از زندگی سياه كارگرانی را نشان می‌دهد كه در كنار شكست‌های بزرگ، همواره به دنبال تجربه‌ای گذرا و موقت از شادی هستند؛


خرید کتاب راسته کنسروسازان
جستجوی کتاب راسته کنسروسازان در گودریدز

معرفی کتاب راسته کنسروسازان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راسته کنسروسازان


 کتاب آنجا که ایمانم را رها کردم
 کتاب پریرا چنین می گوید
 کتاب قبل از طوفان (۸ جلدی)
 کتاب گرگ های پوشالی
 کتاب گربه بلیتس
 کتاب من خدمتکار شاه انگلیس بودم