کتاب دو قدم این ور خط

-داستان تاریخی

اين همه درباره‌ي سن و سال و زمان حساسيت نشان ندهيد. شما که در کار شعر و شاعري هستيد نبايد زياد سخت بگيريد. زمان مگر چيست؟ خطي قراردادي که يک‌طرفش گذشته است و آن‌قدر مي‌رود و مي‌رود تا به تاريکي برسد. طرف ديگرش هم آينده است که باز دو سه قدم جلوتر مي‌رسد با تاريکي. خب همه اين‌جوري راضي شده‌ايم و داريم زندگي‌مان را مي‌کنيم. بعضي وقت‌ها مي‌بيني يکي از ما از اين خط‌ها خارج مي‌شويم. پاي‌مان سر مي‌خورد اين‌ور خط که مي‌شود گذشته، يا يک قدم آن‌طرف خط به آينده مي‌رويم (از متن کتاب)


خرید کتاب دو قدم این ور خط
جستجوی کتاب دو قدم این ور خط در گودریدز

معرفی کتاب دو قدم این ور خط از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دو قدم این ور خط


 کتاب طبل حلبی
 کتاب در آستانه فردا
 کتاب حیات ذهن
 کتاب دشت بهشت
 کتاب امین و مامون
 کتاب پول و زندگی