کتاب دوران تحقیر

اثر آندره مالرو از انتشارات ناهید - مترجم: سیروس ذکاء-داستان تاریخی

کتاب «دوران تحقیر»، تغییری ناگهانی در نویسندگی «آندره مالرو» به شمار می‌رود، چون در ماه ژوئن ۱۹۳۴ اظهار کرده بود که مشغول نوشتن رمانی درباره‌ی نفت است که در ایران و باکو می‌گذرد، ولی در ماه اکتبر همان سال به «آندره ژید» می‌گوید که مشغول نوشتن رمانی درباره‌ی اردوگاه‌های کار اجباری در آلمان «نازی» است؛
در واقع سال ۱۹۳۴ را باید نقطه‌ی عطفی در تکامل فکری «مالرو» دانست. رواج و پیشرفت مرام نازی در آلمان در این دوران «مالرو» را به همراهی در اقدامی همگانی علیه «نازیسم» واداشت. او که از سال ۱۹۳۲ به عضویت «انجمن نویسندگان و هنرمندان انقلابی» درآمده بود با شرکت در گردهم‌آیی‌هایی پی‌درپی، برای حمایت از کسانی که در آلمان، نه به خاطر مارکسیست بودن بلکه به خاطر این که به شأن و حیثیت انسانی ارج می‌نهادند، شکنجه و آزار می‌دیدند، به‌پاخاست؛

در کتاب دوران تحقیر که در سال ۱۹۳۵ منتشر شد، عکس‌العمل و مواضع آندره مالرو نسبت به ظهور فاشیسم در اروپا را می‌توان یافت. دوران تحقیر، اثری کاملاً سیاسی است درباره‌ی جوانی کمونیست به نام کاسل در آلمان که به دست عمال هیتلر دستگیر شده اما به سبب آن که وی برای حزب سودمند است، شخصی دیگر خود را به نام او معرفی می‌کند و با فداکاری کاسل واقعی را آزاد می‌کند؛


خرید کتاب دوران تحقیر
جستجوی کتاب دوران تحقیر در گودریدز

معرفی کتاب دوران تحقیر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دوران تحقیر


 کتاب کنت مونت کریستو
 کتاب مجمع سری
 کتاب گرما و غبار
 کتاب سیرسه
 کتاب آنجا که ایمانم را رها کردم
 کتاب سه گانه کابل