کتاب دشمن عزیز

اثر جین وبستر از انتشارات قدیانی - مترجم: مهرداد مهدویان-داستان تاریخی

The story is presented in a series of letters written by Sallie McBride, Judy Abbotts classmate and best friend in Daddy-Long-Legs. As Daddy-Long-Legs traced Judy Abbotts growth from a young girl into an adult, Dear Enemy shows how Sallie McBride grows from a frivolous socialite to a mature woman and an able executive. It also follows the development of Sallies relationships with Gordon Hallock, a wealthy politician, and Dr. Robin MacRae, the orphanages physician. Both relationships are affected by Sallies initial reluctance to commit herself to her job, and by her gradual realization of how happy the work makes her and how incomplete shed feel without it. The daily calamities and triumphs of an orphanage superintendent are wittily described


خرید کتاب دشمن عزیز
جستجوی کتاب دشمن عزیز در گودریدز

معرفی کتاب دشمن عزیز از نگاه کاربران
همیشه در زندگی هر کس یک دماغه ی هورن وجود دارد که فرد یا به سلامت از آن می گذرد و یا کشتی اش به آن می خورد و متلاشی می شود. این عبارت گویای حقیقت وحشت آوری است. مشکل این جاست که تو همیشه نمی توانی دماغه هورن زندگیت را به محض دیدن تشخیص بدهی گاه دریا کاملا مه آلود است و تو قبل از آن که ملتفت بشوی به صخره خورده ای.

مشاهده لینک اصلی
جودی عزیز :
نامه ات رسید ومن با حیرت تمام آن را دو بار خواندم.درست فهمیده ام که جرویس برای هدیه ی کریسمس،بودجه ای در اختیارت گذاشته تا نوانخانه ی جان گریر را به یک موسسه ی نمونه تبدیل کنی؟ و تو مرا برای خرج کردن این پول انتخاب کرده ای؟ درست فهمیدم من؟ سالی مک براید مدیر یک یتیم خانه؟!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دشمن عزیز


 کتاب میدان ایتالیا
 کتاب جنگ، چهره ی زنانه ندارد
 کتاب مامور 6
 کتاب گزارش محرمانه
 کتاب مثل آب برای شکلات
 کتاب ملت عشق