کتاب دشمن عزیز

اثر جین وبستر از انتشارات قدیانی - مترجم: مهرداد مهدویان-داستان تاریخی

The story is presented in a series of letters written by Sallie McBride, Judy Abbotts classmate and best friend in Daddy-Long-Legs. As Daddy-Long-Legs traced Judy Abbotts growth from a young girl into an adult, Dear Enemy shows how Sallie McBride grows from a frivolous socialite to a mature woman and an able executive. It also follows the development of Sallies relationships with Gordon Hallock, a wealthy politician, and Dr. Robin MacRae, the orphanages physician. Both relationships are affected by Sallies initial reluctance to commit herself to her job, and by her gradual realization of how happy the work makes her and how incomplete shed feel without it. The daily calamities and triumphs of an orphanage superintendent are wittily described


خرید کتاب دشمن عزیز
جستجوی کتاب دشمن عزیز در گودریدز

معرفی کتاب دشمن عزیز از نگاه کاربران
همیشه در زندگی هر کس یک دماغه ی هورن وجود دارد که فرد یا به سلامت از آن می گذرد و یا کشتی اش به آن می خورد و متلاشی می شود. این عبارت گویای حقیقت وحشت آوری است. مشکل این جاست که تو همیشه نمی توانی دماغه هورن زندگیت را به محض دیدن تشخیص بدهی گاه دریا کاملا مه آلود است و تو قبل از آن که ملتفت بشوی به صخره خورده ای.

مشاهده لینک اصلی
جودی عزیز :
نامه ات رسید ومن با حیرت تمام آن را دو بار خواندم.درست فهمیده ام که جرویس برای هدیه ی کریسمس،بودجه ای در اختیارت گذاشته تا نوانخانه ی جان گریر را به یک موسسه ی نمونه تبدیل کنی؟ و تو مرا برای خرج کردن این پول انتخاب کرده ای؟ درست فهمیدم من؟ سالی مک براید مدیر یک یتیم خانه؟!

مشاهده لینک اصلی
3.5 stars. I didnt like this one as much as Daddy Long Legs, but it was still enjoyable.

Review to come. <-- Feel free to laugh at this statement.

مشاهده لینک اصلی
Not as good as Daddy Long Legs, but still enjoyable. I would have liked more romance, actually, instead of just in the last couple of letters, since I was waiting for Sallie to fall for the doctor the entire time. Still, though, Sallies letters were pretty humorous - I enjoyed her character.

مشاهده لینک اصلی
Not as good as Daddy Long Legs. But youll certainly have a good time reading it.

مشاهده لینک اصلی
I didnt enjoy this one nearly as much as Daddy Long Legs, but still an interesting read.

مشاهده لینک اصلی
A fully enjoyable outdated story about a young woman who comes into her own through caring for 113 orphans.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دشمن عزیز


 کتاب تفنگت را زمین بگذار
 کتاب بروکلینی دیگر
 کتاب ماه الماس
 کتاب کتابخوان
 کتاب صدای افتادن اشیا
 کتاب یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ