کتاب دشت های سوزان

-داستان تاریخی

«دشت‌هاي سوزان»، اثر صادق كرميار است. وي با تقسيم اين رمان به روايات متنوع، در نظر داشته تا گوشه‌هايي از تاريخ ايران را در دوره حكومت ناصرالدين شاه بيان كند.-

اين رمان روايتگر ماجراهايي درباره وقايعي از مقطعي خاصي از تاريخ ايران است.

كرميار اين رمان را با فصل‌بندي و نامگذاري‌هاي داستاني آغاز كرده است.

به نظر مي‌رسد نويسنده درصدد بوده تا اين رمان تاريخي را با روايتي قصه‌اي و سمبليک آغاز كند. از اين رو توصيف برخي جزييات تاريخي در دل داستاني با زبان ساده كه قصه‌گويي در آن نقش پررنگي دارد، از نظر وي اهميت خاصي داشته است.

پرداختن به مسايل و دقايقي از رويدادهاي اين دوره از تاريخ ایران كه پيرامون وقايعي از جنگ جهاني اول و حضور كشورهاي بيگانه در ايران است، همراه با نگاهي به دوران حكومت ناصرالدين شاه در لابه‌لاي عباراتي كه از حال‌وهواي قصه‌اي دور نمي‌شوند، از وجوه تاثيرگذار اين كتاب به شمار مي‌آيند.

كرميار همچنين تمركز بر نقش و حضور كشورهاي انگليس و آلمان بر وقايع آن دوره از تاريخ ایران را از نقاط تمركز خود بر اين رمان دانسته است.


خرید کتاب دشت های سوزان
جستجوی کتاب دشت های سوزان در گودریدز

معرفی کتاب دشت های سوزان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دشت های سوزان


 کتاب دو خیاط هندی
 کتاب حالا وقت دویدن است
 کتاب خانواده موسکات
 کتاب سمرقند
 کتاب عصر بی گناهی
 کتاب سیم های سحر آمیز فرانکی پرستو