کتاب دسته دلقک ها

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات مرکز - مترجم: مهدی سحابی-داستان تاریخی

ماجرا در زمان جنگ اول می‌گذرد، در محلات پایین شهری لندن، شهری دچار ویرانی‌های جنگ و پناه‌گاهی برای عناصر وازده‌ای که می‌کوشند از گذشته‌ی خود بگریزند. سلین با تفاله‌های جامعه، آدمکش‌ها، واسطه‌ها، قاچاق‌چی‌ها، بدکاره‌ها، معتادان، ولگردان و جنایت‌کاران محشور می‌شود.


خرید کتاب دسته دلقک ها
جستجوی کتاب دسته دلقک ها در گودریدز

معرفی کتاب دسته دلقک ها از نگاه کاربران
ماجرا در زمان جنگ اول میگذرد، در محلات پایین شهری لندن، شهری دچار ویرانی های جنگ و پناهگاهی برای عناصر وازده ای که میکوشند از گذشته ی خود بگریزند. سلین با تفاله های جامعه، آدمکش ها، واسطه ها، قاچاقچی ها، بدکاره ها، معتادان، ولگردان و جنایتکاران محشور میشود گویی آنا را درک میکند و تیز بینانه و بدبینانه، با حالی از انزجار و نفرت، به جامعه ای در حال تباهی و تجزیه مینگرد.

مشاهده لینک اصلی
با این رمان بود که با قلم بی پروا و نثر متفاوت سلین آشنا شدم گیج و منگ می خواهی از جلوی این نمایش کریه بی سر و ته غول آسا در بروی!...آه!عرادۀ صد هزار دندانِ دهشت!تعریف کنید ببینم!...مدلِنوسترادام!که از هول و تکانش جان در نمی بری!...توی این منجلابِ عفن مکانیکی،گیرودارِ نفتی!...اما آهنگ دنیا تکانی راه افتاده...هیچ کس نمی تواند جلوی رقصش را بگیرد...بزن و بکوب جهنم خداست!...قطار شدن صد هزار مرده

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دسته دلقک ها


 کتاب بودنبروک ها (زوال یک خاندان)
 کتاب پادشاه
 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
 کتاب ندای کوهستان
 کتاب فرشته سکوت کرد
 کتاب مهاجران