کتاب دزیره

اثر آن ماری سلینکو از انتشارات صدای معاصر - مترجم: پرویز شهدی-داستان تاریخی

First published in 1953, this riveting true-life tale comes to life in diary form, giving readers an inside glimpse at the young Napoleon and his family. Désirée is enchanted by the young officer, and he asks her to marry him. But he must leave for Paris, where he meets his eventual wife Josephine. A heartbroken Désirée is unsure shell ever find anyone again. A love story, but so much more, Désirée is the tale of a simple merchants daughter who ends up with a kind of royalty she never expected: an unforgettable story just waiting to be reborn.


خرید کتاب دزیره
جستجوی کتاب دزیره در گودریدز

معرفی کتاب دزیره از نگاه کاربران
دزیره کلاری ،دختر ظریف و زیبای یک تاجر فرانسوی در عنفوان جوانی به جوانی برخورد می کند که فقر و تهیدست است.ج.انی به نام ناپلئون بناپارت که قسمت عظیمی از تاریخ فرانسه را به نام خود رقم زد.ناپلئون با دزیره نرد عشق می بازد اما بعد از مدتی ناپدید شده و با ژوزفین یک بیوه جوان ودرباری ازدواج می کند.بعدها برای تاج گذاری ناپلئون بناپارت دزیره به عنوان همراهان تاج انتخاب می گردد و در مراسم تاج گذاری ناپلئون شرکت می کند که این خود تمام خاطرات شیرین و گذشته آن دو را زنده می کند.دزیره نه زرنگ است نه مکار و حیله گر! او یک دختر فرانسوی و ساده است که ساده هم فکر می کند.او فقط به دنبال عشق است .اما مقام بیش از عشق به او رو می کند.

مشاهده لینک اصلی
i enjoyed reading this book.this book is one of the best books ive ever read :)
an interesting love story... <3واقعا خیلی کتاب قشنگی بود من که از خوندنش لذت بردم و حتی بعضی از قسمتهاش هم چند بار خوندم واااقعا قشنگ بود و حتی یه کم از تاریخ کشور فرانسه هم رو هم مرور میکنید
من که خیلی دوس داشتم و به هرکی نخونده پیشنهاد میدم حتما بخونه

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دزیره


 کتاب شیرفروش
 کتاب جهان آخر
 کتاب سیزدهمین قصه
 کتاب از اینجا تا ابدیت
 کتاب بنیادگرای ناراضی
 کتاب علف ها آواز می خوانند