کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی

اثر ایوان کلیما از انتشارات آگه - مترجم: فروغ پوریاوری-داستان تاریخی

Waiting for the Dark, Waiting for the Light is the story of Pavel, once a promising, award-winning documentary filmmaker, forced to survive under communism by working as a cameraman for the state-run television station. Now middle-aged, he dreams of one day making a film — a searing portrait of his times that the authorities would never allow. When the communist regime collapses, Pavel is unprepared for the new world of supposedly unlimited freedom, unable to make the film he has always wanted to make. Waiting for the Dark, Waiting for the Light is a powerful, important novel about the struggle between the ideal and the temptations of freedom.


خرید کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی
جستجوی کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی در گودریدز

معرفی کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی از نگاه کاربران
جدا از مناسبت این کتاب با رژیم توتالیتری ما و شرایط زندگی زیر سایه و سلطه ی اون:
سوالهای اساسی تری از زبان قهرمان به نمایش گذاشته میشه. آیا واقعن میشه در یک جامعه توتالیتری از اخلاق شکل گرفته در این جامعه راه گریزی پیدا کرد؟ آیا زندگی در یک جامعه دموکراتیک کاملن اخلاقیه و در جامعه دیکتاتوری بر عکس اون ؟ آیا سختیها در یک جامعه دیکتاتوری به زندگی معنای بیشتری میبخشند و یا اون رو تهی میکنن؟ همکاری صنفی با رژیم توتالیتر اخلاقیه؟ آیا عشق و حضور اون رو میشه درک کرد؟ آیا خاطره برای انسان جامعه ی دیکتاتوری از واقعیت مهم تر نمیشه؟ دوست داشتن برای زیر یک سقف بودن کافیه؟
و سر انجام نویسنده میپرسه زندگی چیست؟ و کتاب رو به پایان میرسونه!

مشاهده لینک اصلی
کلیما احتمالن مشاهده‌گر خوبی است؛ این را از بعضی موقعیت‌های توصیف‌ شده در کتاب می‌توان فهمید، اما قصه‌گو نیست. یک چیز را تعریف می‌کند، تمام می‌شود، حالا بعدی را تعریف می‌کند، فرمی هم در کار نیست. می‌توان مقایسه کرد با کوندرا که علی‌رغم اینکه کتاب‌هایش فرم قطعه‌نویسی دارند عمیقن داستان‌اند؛ کوندرا قصه‌گوست، کلیما نیست.‏

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی


 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
 کتاب غول مدفون
 کتاب تاریخ محاصره لیسبون
 کتاب برو دیده بانی بگمار
 کتاب دشمن عزیز
 کتاب محفل عوضی ها