کتاب دختری در جنگ

اثر سارا نوویچ از انتشارات هیرمند - مترجم: نازنین اعظم نوری-داستان تاریخی

جنگ فقط سه حرف دارد. مابقی حروف آن با معماری حیرت‌انگیزی سال‌ها بعد از وقوع، خودنمایی خواهد کرد. دختری در جنگ روایت این سه حرف و حرف‌های بعد از آن است.


خرید کتاب دختری در جنگ
جستجوی کتاب دختری در جنگ در گودریدز

معرفی کتاب دختری در جنگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دختری در جنگ


 کتاب عطر (سرگذشت یک جنایتکار)
 کتاب جنگ، چهره ی زنانه ندارد
 کتاب زندگی پشت زندگی
 کتاب کابل اکسپرس
 کتاب دیدار به قیامت
 کتاب از عشق و از خاک