کتاب خیابان کاتالین

اثر ماگدا سابو از انتشارات بیدگل - مترجم: نصرالله مرادیانی-داستان تاریخی

بی‌حرکت آنجا ایستاد و به چیزهایی که از گذشته‌اش برجا مانده بود چشم دوخت. هرکدام از آنها برای خودش سرگذشتی داشت، هرچند که سربازهایی که بین آنها راه می‌رفتند از سرگذشت آنها هیچ نمی‌دانستند: اشیا برای غریبه‌ها هیچ حرفی ندارند.


خرید کتاب خیابان کاتالین
جستجوی کتاب خیابان کاتالین در گودریدز

معرفی کتاب خیابان کاتالین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خیابان کاتالین


 کتاب شبکۀ امنیتی
 کتاب شرلی
 کتاب ترینیتی
 کتاب وداع با اسلحه
 کتاب پیاده روی با خانم میلی
 کتاب جنگی که نجاتم داد