کتاب خشم

اثر فیلیپ راث از انتشارات نیلوفر - مترجم: فریدون مجلسی-داستان تاریخی

خشم آخرین رمان فیلیپ راث (۲۰۰۸) در قالبی نقدآمیز از سیر تاریخ اجتماعی امریکا به شرح زندگی مارکوس مسنر جوان، فرزند قصاب کاشر، اهل نیوارک در نیوجرسی می‌پردازد که در سال ۱۹۵۱، در اوج جنگ کره، قدم به کالج محافظه کار وینزبورگ در اوهایو می‌گذارد. کتاب با الهام از شورش دانشجوئی آغاز می‌شود و در یادداشتی نهائی با شورش دیگری پایان می‌یابد. تحلیل روانی شخصیت‌های داستان با قلم نیرومند راث، یکی از بزرگترین نویسندگان زندة کنونی امریکا، حیرت انگیز است. مارکوس، قهرمان نویسنده، دوست دارد فقط درس بخواند و کار کند؛ در هیچ دار و دسته‌ای داخل نشود؛ پا به کلیسا نگذارد؛ هرچه زودتر با بالاترین نمره‌ها فارغ التحصیل شود؛ مانند همسالانش به هر قیمتی شده در جنگ ۱۹۵۱ کره زنده بماند؛ در دانشگاه با دختری به نام اولیوا آشنا می‌شو؛ اما …

فیلیپ راث در مارس ۱۹۳۳ در نیوجرسی امریکا به دنیا آمده است. دانشگاه شیکاگو را به پایان رسانده و در همان دانشگاه و دانشگاه آیوا استاد ادبیات بوده است. بیش از هر نویسنده‌ای جایزه‌های متعددی را به خود اختصاص داده است. جایزة ملی کتاب، خداحافظ کلومبوس ۱۹۵۹؛ جایزة ملی منتقدان کتاب، ضد حیات ۱۹۸۶، جایزة ملی منتقدان کتاب، مرده ریگ ۱۹۹۱؛ جایزة‌ادبی پن، عملیات شایلاک ۱۹۹۳؛ جایزة ملی کتاب، نمایش شنبه ۱۹۹۵؛ جایزة پولیتزر، قطعة شبانی ۱۹۹۸؛ جایزة کتاب سفیران اتحادیة انگلیسی زبان ۱۹۹۸؛ دریافت نشان ملی هنر و …


خرید کتاب خشم
جستجوی کتاب خشم در گودریدز

معرفی کتاب خشم از نگاه کاربران
@بزرگتر از احساسات باش. این را من از تو نمی خوام زندگی می خواد. وگرنه احساسات مثل سیل تو را از جا می کنه و می بره.@
بهمن ١٣٩٣

مشاهده لینک اصلی
خشم
فیلیپ راث

1. طرح داستان طرحی فوق العاده، زوایای دوربین عالی است. این رمان در دو بخش است:
_زیر مورفین: بیان اول شخص مارکوس، مارکو از خود و خاطراتش می گوید و ما به زودی میفهمیم که این صفحاتی از زندگی اوست که در لحظات احتضار(جانسپاری) از ذهنش عبور میکند.
در یک صفحه از این بخش فیلیپ راث از زبان مارکو بطور شگفت انگیزی عالم فرازندگی را و ذهن، اندیشه و خاطرات را در دنیای پس از مرگ بیان میکند که بی نظیر است. اینجاست که خواننده در اوایل با یک شک مواجه می شود و برای پاسخ به پرسشها تا انتهای کتاب یک نفس پیش میرود.

پس از اثر مورفین: تغییر زاویه دوربین و بیان سوم شخص از وضع مارکوس و آگاهی ما از کلیات رخدادهای پایانی زندگی مارکو که مرگ، امان آن را نداد از زبان ذهن خودش بشنویم!(مارکوس در جنگ کره کشته شد.)

2. مارکو از خود می گوید، جوان با استعدادی که در قصابی پدر درسهایی یاد می گیرد که برای او با ارزش اند، رابطه او با پدر عالی است اما فقط تا جایی که با قبولی او در کالج، نگرانی ها و دلواپسی های پدر به طور وسواس گونه ای زیاد می شود.این برهمکنش های پدر و پسر خشمی را در پسر زنده میکند که سبب می شود کالجش را تغییر داده و به یک کالج در 800کیلومتری خانه برود، تا اینگونه آرام تر به درس و علاقه مندی هایش برسد، در ادامه اتفاقات رخداده شده در 3ماهی که در کالج جدید بر او میگذرد گزارش می شود که شخصیت مارکو را روشن میکند و ... در نهایت او که تمام تلاشش این بود که تا پایان تحصیل دوام بیاورد و به جنگ فرستاده نشود با اشتباهی کودکانه همه چیز را میبازد.
3. برش و پرش از @زیر مورفین@ به@ بیرون از تاثیر مورفین@ نه تنها رها شدن داستان نیست که به واقع یکی از المان هایی است که این اثر را شگفت انگیز کرده چرا که کاملا منطبق بر واقعیت زندگی است .

3. درونمایه های ضد مسیحی در آن وجود دارد، نه به لحاظ ضد مذهب که به لحاظ ضد خرافه و محدودیت اندیشه بشری.
4. رمان، خشم (indignation)را عامل نرسیدن به آرزوها معرفی میکند، البته وقتی با تصمیمی غیر منطقی همراه شود.

حال سوال اینست مارکو یک محافظه کار می ماند و حقوقدادانی باب میل خود و والدینش می شد و آنها را به این زودی ها داغدار نمی کرد
یا اینکه در عمل با آنچه باب میل و اعتقادش نبود مبارزه می کرد !
بی شک هر دو بهتر از تصمیم کودکانه ای بود که اتخاذ کرد چه که بر خلاف میل ذاتی اش و آنچه از زندگی تا آن زمان آموخته بود عمل کرد. واین نقطه پایان همه ماست
5.از خشم به آرامی بهره جوی
و یا در راه ارمانهایت یک مبارز باش یا یک سیاستمدار! نه یک احمق ، حتی برای یک تصمیم به ظاهر کوچک.
6.جمله پایانی کتاب:
اتفاقی ترین و حتی مضحک ترین انتخاب های انسان به طریقی بسیار بد و غیر قابل فهم به بدترین نتیجه منجر می شود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خشم


 کتاب دروز بلگراد
 کتاب گل آفتابگردان
 کتاب منهای عشق
 کتاب اسب جنگی
 کتاب زن جنگلی
 کتاب دره دراز