کتاب خاک آدم پوش

-داستان تاریخی

ضحی کاظمی در رمان فانتزی «خاک آدم پوش» حوادثی را که بیشتر از سه هزار سال قبل و در دوره دوم حکومت عیلامیان اتفاق می‌افتد، بازگو می‌کند. وی همچنین از برخی خصایص حماسه و خصایص تراژدی در کنار هم استفاده کرده است، یعنی هم سفر قهرمانی ایثارگر را نشان می‌دهد و هم به سقوط و تقدیر اشاره می‌کند. او با تحقیقات گسترده، در جذاب کردن فضای نیمه تاریخی نیمه فانتزی اثرش موفق عمل کرده است.


خرید کتاب خاک آدم پوش
جستجوی کتاب خاک آدم پوش در گودریدز

معرفی کتاب خاک آدم پوش از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خاک آدم پوش


 کتاب سوفیا پتروونا
 کتاب خانه ی خودمان
 کتاب دسامبر رئیس دانشکده
 کتاب یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ
 کتاب چرم ساغری
 کتاب هاکلبری فین