کتاب خانه متحرک

اثر ژول ورن از انتشارات ترانه - مترجم: سلماز بهگام-داستان تاریخی

در روز بیست و ششم سپتامبر، در لنکو، بسیاری از کشته‌شدگان را تکه‌تکه کرده و در آتش بزرگی ریختند و سوزاندند. علاوه بر این‌ها، در تمام شهرها و شهرستان‌ها و در سرتاسر کشور، قتل و کشتارهای انفرادی متعددی صورت گرفته بود که به همراه کشتار خونین در کانپور و لنکو، جلوه‌ی وهمناک و وحشتناکی به قساوت بی‌حدومرز نانا و پیروانش داده بود؛


خرید کتاب خانه متحرک
جستجوی کتاب خانه متحرک در گودریدز

معرفی کتاب خانه متحرک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خانه متحرک


 کتاب آب های شمال
 کتاب آفتاب خانواده اسکورتا
 کتاب یعقوب کذاب
 کتاب هندرسون شاه باران
 کتاب مارتین درسلر
 کتاب گیرنده شناخته نشد