معرفی کتاب حکایت های محله ما

اثر نجیب محفوظ از انتشارات جامی - مترجم: حیدر شجاعی-داستان تاریخی

بچه‌های محله‌ی ما یا پسران جبلاوی (به عربی: اولاد حارتنا) داستان بلند نجیب محفوظ است. این داستان در سال ۱۹۵۹ در روزنامه‌ی الأهرام منتشر می‌شد. نشر این داستان مخالفت بسیاری از شخصیت‌های مذهبی مصر را برانگیخت؛ تا این که سرانجام نشر این کتاب در مصر ممنوع شد. این کتاب نخستین بار در سال ۱۹۱۹ در لبنان چاپ شد. فیلیپ استوارت آن را به انگلیسی برگرداند و این کتاب شهرتی جهانی پیدا کرد


خرید کتاب حکایت های محله ما
جستجوی کتاب حکایت های محله ما در گودریدز

معرفی کتاب حکایت های محله ما از نگاه کاربران
کتاب عملاْ داستان پیامبران است و البته تکمله‌ای که در انتها به دوران معاصر و پس از حضور پیامبران ابراهیمی در «محله» بین‌النهرین، خاستگاه پیامبران اولوالعظم، می‌پردازد. ایدة کتاب را می‌توان جذاب دانست خصوصاْ برای کسی که در چنین سرزمینی زندگی می‌کند، تصور آنکه به واقع وارث پیامبران است و در همان محلی قدم می‌گذارد که پیامبران قدم گذارده‌اند. اما پرداخت بسیار ضعیف و کش‌دار نویسنده و البته پرداخت کلیشه‌ای او به نقش علم (عرفه) و وضعیت فعلی سرزمینش این ایده را سوزانده است. داستان پیامبران بدون چرخشی انتقادی در محتوا نقل شده و برای کسانی که با داستان آشنا هستند به واقع اتلاف وقت است!
تشخص بخشیدن به ارکان دینی هم خود می‌توانست بستر مناسبی برای شکل‌دهی به محتوایی خاص را فراهم کند اما نویسنده به نظر می‌رسد هیچ استفاده‌ قابل قبولی از این شیوه نمی‌کند.

کتاب را در کل به کسی پیشنهاد نمی‌کنم.


مشاهده لینک اصلی
مترجم محترم به چه دليل يك كتاب ديگر را زدى تنگ اين يكى؟
قسمت آخر كتاب كه با عنوان بخش دوم آورده شده است و هيچ ربطي به بخش اول ندارد، در واقع يك كتاب ديگر از همين نويسنده است كه كامل هم نيست!
اما راجع به خود كتاب...
اين كتاب تا سالهاى طولاني اجازه انتشار در مصر را نداشته و به نويسنده به خاطر نوشتن اين كتاب سوءقصد شده است.
كتاب داستان جديدى ندارد، قصه، قصه ى پيامبران الهى است. با اين تفاوت كه خدا يك پدربزرگ پير است و دنيا يك محله كه نوادگان او گسترده اند و پيامبران كسانى اند كه پدربزرگ انتخابشان كرده تا قوم را از دست باجگيران خلاص كنند و عدالت را برقرار سازند.
همين قدر ساده و زمينى. و با بيانى از اين هم ساده تر.
اما همين ساده سازى و ساده گويى است كه نكته اين كتاب است.
خدا و پيامبران و اديان از منظرى ديگر ديده مى شوند، منظرى با تقدس زدايى كه اجازه بروز سوال و انتقاد را مى دهد.
از آن كتابهايى است كه شايد به نظر بيايد در جريان كتاب اتفاق خاصى نيفتاده، اما همين كه خواننده كتاب را مى بندد، درى جديد به روى او گشاده مى شود.

مشاهده لینک اصلی
رائع

مشاهده لینک اصلی
إن لم تكن قد قرأت لعمنا نجيب فعليك بها
يمكن اعتبارها سيرة ذاتية لحارة نجيبو مؤلفاته وموجز افكاره و معتقداته

مشاهده لینک اصلی
Nella mia totale ignoranza ho creduto fosse il caso di leggere qualcosa di un premio nobel per la letteratura, purtroppo tornato alla ribalta solo in occasione della sua morte.
Mi sono quindi presa questo libro molto piccolo, ma molto molto bello. Sono racconti sparsi, tratti probabilmente dalle memorie giovanili dellautore, e ogni piccolo paragrafo è una specie di polaroid di quella che doveva essere uno spaccato del Cairo dei primi del 900.
Vengo così a sapere che ogni quartiere era in perenne lotta con laltro, esattamente come gli egiziani cercavano di scacciare gli inglesi e che cerano i cosidetti futuwwa, gli @sceriffi@ del quartiere, che si incaricavano di proteggerne la popolazioni dagli attacchi esterni, ma si facevano pagare tangenti dai negozianti e spadroneggiavano tirannicamente facendo i loro comondi in quanto intoccabili.
Osserviamo quello che per lEgitto è stato un momento di passaggio tra limperialismo inglese e il raippropriarsi dei poteri, prima da parte del re e poi, in seguito, da parte del primo ministro Saad Zaghlul acclamato come salvatore della patria.
La parte migliore del libro è comunque lo sguardo innocente e contemporaneamente distaccato con cui lautore riesce a cogliere i particolari, belli e brutti, tristi e felici che riempiono il libro, mi ha ricordato un pochino il Singer di @Un giorno di felicità@, quello appunto in cui racconta della sua infanzia nel ghetto di Cracovia, approssimativamente negli stessi anni di Mahfuz.
Bel libro, sembra di guardare le foto delle vacanze di vostro nonno da bambino.

مشاهده لینک اصلی
Fountain and Tomb by Naguib Mahfouz is about the fight for Egyptian Independence, which takes place after WWI, and it does this by looking at the events that take place in one alley. I read this book for my history class when we were learning about the Egyptian fight for independence. It is written in short scenes and stories and is told from the perspective of a young boy. This book is really interesting because it is told through the perspective of a young person that doesn’t exactly understand what is happening around him. It is also cool how it shows change that happens in this particular alley over time. The way it is written is also interesting because the short stories and the short scenes really make it seem like it was the memories of a young boy and also made a very complicated topic interesting to read about. I would recommend this book to anyone who is interested in the Egyptian fight for independence.


مشاهده لینک اصلی
دسته بندی های مرتبط با - کتاب حکایت های محله ما


#جایزه نوبل ادبیات - #داستان تاریخی - #ادبیات داستانی - #ادبیات معاصر - #داستان درام - #ادبیات مصر - #دهه 1950 میلادی - #تازه های ایران کتاب - #برترین کتاب های تاریخ انجمن کتاب نروژ -
#انتشارات جامی - #نجیب محفوظ - #حیدر شجاعی
کتاب های مرتبط با - کتاب حکایت های محله ما


 کتاب بر باد رفته
 کتاب فرشته سکوت کرد
 کتاب جهان آخر
 کتاب نشان سرخ دلیری
 کتاب جلاد
 کتاب دلبند