کتاب جهانشهر

اثر دان دلیلو از انتشارات ورا - مترجم: مجتبی ویسی-داستان تاریخی

خواب حالا دیگر زیاد از سرش می‌پرید، نه یک بار یا دو بار در هفته، بلکه چها بار، پنج بار. چه می‌کرد در آن حالت؟ پیاده‌روی‌های طولانی نمی‌کرد تا برآمدن سپیده. دوستی هم نداشت جان جانی تا بتواند با تماسی در خاطرش خراش بندازد. اصلا چه داشت بگوید؟... ؛


خرید کتاب جهانشهر
جستجوی کتاب جهانشهر در گودریدز

معرفی کتاب جهانشهر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جهانشهر


 کتاب لینمارا عشق و آرزو
 کتاب وقتی به من می رسی
 کتاب آبی ترین چشم
 کتاب خون فروش
 کتاب پسر هزار ساله
 کتاب فرزند نیل (دو جلدی)