کتاب جهانشهر

اثر دان دلیلو از انتشارات ورا - مترجم: مجتبی ویسی-داستان تاریخی

خواب حالا دیگر زیاد از سرش می‌پرید، نه یک بار یا دو بار در هفته، بلکه چها بار، پنج بار. چه می‌کرد در آن حالت؟ پیاده‌روی‌های طولانی نمی‌کرد تا برآمدن سپیده. دوستی هم نداشت جان جانی تا بتواند با تماسی در خاطرش خراش بندازد. اصلا چه داشت بگوید؟... ؛


خرید کتاب جهانشهر
جستجوی کتاب جهانشهر در گودریدز

معرفی کتاب جهانشهر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جهانشهر


 کتاب گوژپشت نتردام
 کتاب عروسی خونین پاریس
 کتاب چهل و پنج نفر
 کتاب نوری که نمی توانیم ببینیم
 کتاب مرگ و دختر
 کتاب حالا وقت دویدن است