کتاب جنگ ویتنام

اثر فیلیپ گوین از انتشارات ققنوس - مترجم: سهیل سمی-داستان تاریخی

ظهر سى‏ام آوریل سال 1975، ستونى از تانک‏هاى تحت فرمان نیروهاى ویتنام شمالى‏دروازه‏هاى کاخ ریاست جمهورى ویتنام جنوبى را در سایگون فرو ریختند و واردمحوطه کاخ شدند. رهبر ویتنام جنوبى طى پیامى تسلیم بى‏قید و شرط خود را اعلام‏کرد. تسلیم ویتنام جنوبى در برابر ویتنام شمالى در سال 1975، پس از دو هزار سال‏درگیرى‏هاى خارجى و داخلى براى تعیین سرنوشت کشور، نقطه عطف بزرگى بود. درخلال قرون متمادى، مردم ویتنام براى راندن متجاوزان گوناگون خارجى ظفرمندانه‏دست به‏دست همدیگر داده، اما در این راه بارها و بارها نیز به قهقراى جنگ‏هاى تلخ‏داخلى افتاده بودند. آن گونه که در تاریخ ثبت شده، ویتنام نخستین بار در سال 111 قبل از میلاد توسط امپراتورى چین تسخیر شد. تا چند هزار سال بعد از این تاریخ، ویتنام حکم یکى ازاستان‏هاى چین را داشت. ویتنامى‏ها به چینى‏ها به دیده تحسین مى‏نگریستند و بخش‏اعظم فرهنگ چین را در فرهنگ خود ادغام کرده بودند، اما در عین حال سوداى‏استقلال نیز داشتند. در سال 938 ویتنامى‏ها براى مطالبه استقلالشان به قدر کفایت نیروبسیج کرده بودند. نیروهاى تحت فرمان ژنرال نِگو چوین چینى‏ها را در نبردى در شمال‏ویتنام، نزدیک هایفونگِ امروزى، شکست داد. قبل از جنگ، سربازان ژنرال نِگو چوین‏در بسترِ رودى پُر جزر و مد در باچ دانگ دیرک‏هاى نوک فلزى فرو کردند. با بالا آمدن‏سطح آب، وقتى دیرک‏ها زیر آب بودند و دیده نمى‏شدند، ویتنامى‏ها قایق‏هاى چینى‏را با ترفند به صحنه کارزار کشیدند. با پایین رفتن آب، قایق‏هاى چینى در میان دیرک‏هابه دام افتادند و به سهولت توسط ویتنامى‏ها نابود شدند.


خرید کتاب جنگ ویتنام
جستجوی کتاب جنگ ویتنام در گودریدز

معرفی کتاب جنگ ویتنام از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگ ویتنام


 کتاب عطر (سرگذشت یک جنایتکار)
 کتاب طبل حلبی
 کتاب راز داوینچی
 کتاب در آستانه فردا
 کتاب هند باستان
 کتاب برادران سیسترز