کتاب جلاد

اثر پرلاگر کویست از انتشارات فرهنگ آرش - مترجم: اردوان صدقی آزاد-داستان تاریخی

Le bourreau=Bödeln, Pär Lagerkvist
عنوان: جلاد؛ نویسنده: پر لاگرکویست؛ مترجم: اردوان صدقی آزاد؛ تهران، فرهنگ آرش؛ 1393؛ در 118 ص؛ شابک: 9786009299898؛ موضوع: داستانهای نویسندگان سوئدی - قرن 20 م


خرید کتاب جلاد
جستجوی کتاب جلاد در گودریدز

معرفی کتاب جلاد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جلاد


 کتاب اندازه گیری دنیا
 کتاب اگر این نیز انسان است
 کتاب نامه ی گمشده
 کتاب عشق سالهای وبا
 کتاب اینک خزان
 کتاب میرامار