کتاب بینوایان

اثر ویکتور هوگو از انتشارات هرمس - مترجم: محمدرضا پارسایار-داستان تاریخی

تا زمانی که به سبب قوانین و رسوم عذابی اجتماعی پدید آید که در اوج تمدن دوزخ­هایی بیافریند و تقدیر الاهی را با مصیبتی انسان بیالاید؛ تا زنانی که سه گرفتاری زمانه-سقوط مرد به دلیل رنجبری تباهی زن به دلیل گرسنگی نزاری کودک به دلیل ناآگاهی از میان نرفته باشد؛ تا زمانی که در سرزمینی اختناق اجتماعی امکان­پذیر باشد یا به بیان دیگر و از دیدگاهی گسترده­تر تا زمانی که در زمین نادانی و بینوایی باشد کتاب­هایی از این دست بی­فایده نخواهند بود.یقین دارم که این کتاب اگر یکی از مهم­ترین آثار جهان نباشد مهم­ترین اثر من است.ویکتورهوگو آثار ویکتور هوگو از غنای واژگانی بسیاری برخوردارند و شاید اگر در زمینه نگارش فرهنگ­های فرانسه تجربه نداشتم نمی­توانستم دشواری­های ترجمه بینوایان را از سر راه بردارم و متنی چنان روان و یکدست عرضه کنم که همچون متن فرانسه­اش تاثیرگذار باشد.


خرید کتاب بینوایان
جستجوی کتاب بینوایان در گودریدز

معرفی کتاب بینوایان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بینوایان


 کتاب گذری به هند
 کتاب وقتی به من می رسی
 کتاب هنرمندی از جهان شناور
 کتاب سرزمین گوجه های سبز
 کتاب وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود
 کتاب سیمای زنی در میان جمع