کتاب بر پلی از نور ستارگان

اثر آلیس مید از انتشارات نشر چشمه - مترجم: بیتا ابراهیمی -داستان تاریخی

روز تولد رایان سانی پس، پدرش به او یک جعبه بزرگ مدادرنگی هدیه داد و گفت که می‌خواهد خانه‌اشان را که در یکی از جزایر ایالت مین بود ترک کند. رایان و مادرش به آپارتمان کوچک مادربزرگ در مرکز ایالت رفتند و ناگهان همه‌چیز برای رایان عوض شد. در مدرسه جدید به جز رایان هیچکس دیگری اهل پنوبسکات نبود و از آنجاییکه مادر رایان تمام روز کار می‌کرد، مادربزرگش تنها پل ارتباط او با دنیای قدیم بود...


خرید کتاب بر پلی از نور ستارگان
جستجوی کتاب بر پلی از نور ستارگان در گودریدز

معرفی کتاب بر پلی از نور ستارگان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بر پلی از نور ستارگان


 کتاب تا موسم باران
 کتاب نامو دختر آفریقا
 کتاب مادر
 کتاب ساما
 کتاب بیمار انگلیسی
 کتاب دانه زیر برف