کتاب اعترافات نات ترنر

اثر ویلیام استایرن از انتشارات هنوز - مترجم: آرش رضاپور -داستان تاریخی

برده‌ی سياهی كه تحت آموزش سفيدپوستان قرار گرفته تا نسلی از بردگان فرهيخته تربيت شوند و برده‌داری را براندازند، سر به شورشی خونين برمی‌دارد و كشتاری تكان‌دهنده به پا می‌كند. نات تحت تاثير تعاليم كتاب مقدس دست به قتل عام می‌زند. او توان آدم كشتن ندارد، اما برای اثبات مردانگی و عزم راسخش، ضعيف‌ترين عضو يك خانواده را سلاخی می‌كند. اعترافات نات ترنر روايت مرد متعصبی است كه كشيش قوم خود می‌شود؛


خرید کتاب اعترافات نات ترنر
جستجوی کتاب اعترافات نات ترنر در گودریدز

معرفی کتاب اعترافات نات ترنر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اعترافات نات ترنر


 کتاب بی سرنوشتی
 کتاب هر کسی به فکر خودش
 کتاب زنی در آینه
 کتاب مرد زیرزمینی
 کتاب جام زرین
 کتاب سرباز خوب