کتاب از سرزمین های انگور

اثر پم مونیوس رایان از انتشارات پرتقال - مترجم: صبا زردکانلو-داستان تاریخی

When Esperanza and Mama are forced to flee to the bountiful region of Aguascalientes, Mexico, to a Mexican farm labor camp in California, they must adjust to a life without fancy dresses adn servants they were accustomed to on Rancho de las Rosas. Now they must confront the challenges of hard work, acceptance by their own people, and economic difficulties brought on by the Great Depression. When Mama falls ill and a strike for better working conditions threatens to uproot their new life, Esperanza must relinquish her hold on the past learn to embrace a future ripe with the riches of family and community.


خرید کتاب از سرزمین های انگور
جستجوی کتاب از سرزمین های انگور در گودریدز

معرفی کتاب از سرزمین های انگور از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از سرزمین های انگور


 کتاب همدستی با بریتانیایی ها
 کتاب دیروز و امروز
 کتاب بر کرانه کنعان
 کتاب آنجا که ایمانم را رها کردم
 کتاب آواز ناتمام
 کتاب جلاد