کتاب آونگ فوکو

اثر اومبرتو اکو از انتشارات روزنه - مترجم: رضا علیزاده-داستان تاریخی

A superb cerebral entertainment about three editors who cook up a hoax-involving the Templar Knights, Stonehenge, the Cabala, and Brazilian voodoo, among other things-that suddenly becomes all too real. Translated by William Weaver. A Helen and Kurt Wolff Book



خرید کتاب آونگ فوکو
جستجوی کتاب آونگ فوکو در گودریدز

معرفی کتاب آونگ فوکو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آونگ فوکو


 کتاب کشتی نو عروسان
 کتاب جوینده طلا
 کتاب خانه قانون زده
 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
 کتاب آنتونی و کلئو پاترا
 کتاب بازی ازدواج