کتاب آواز ناتمام

اثر جیمز مک براید از انتشارات نشر داستان - مترجم: شهلا عزیزی-داستان تاریخی

In the days before the Civil War, a runaway slave named Liz Spocott breaks free from her captors and escapes into the labyrinthine swamps of Maryland’s eastern shore. Liz is near death, wracked by disturbing visions of the future, and armed with “the Code,” a fiercely guarded cryptic means of communication for slaves on the run. Liz’s flight and her dreams of tomorrow will thrust all those near her toward a mysterious, redemptive fate.


خرید کتاب آواز ناتمام
جستجوی کتاب آواز ناتمام در گودریدز

معرفی کتاب آواز ناتمام از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آواز ناتمام


 کتاب نقاب آپولون
 کتاب مامور 6
 کتاب رزهای بئاتریس
 کتاب مرگ و زندگی
 کتاب وزن رازها
 کتاب شرلوک هلمز در محلول هفت درصدی