کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند

اثر النا فرانته از انتشارات نشر ثالث - مترجم: سودابه قیصری-داستان تاریخی

اشتباه کردم که از بحث گریختم. باید کنجکاوی نشان می‌دادم، می‌گذاشتم ادامه دهد. اگر دوباره درباره‌اش صحبت کند، روشنفکرتر ظاهر می‌شوم، می‌گویم: «یه دختر بدخلق شده حتی در رابطه‌ی نزدیک، یعنی چی؟» خنده‌کنان توضیح می‌دهم: «ازت می‌پرسم که اگه لازم بود، بتونم خودم رو اصلاح کنم. با فرض این که آدم می‌تونه این مسئله رو اصلاح کنه، کی می‌دونه!»


خرید کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند
جستجوی کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها که می روند و آن ها که می مانند


 کتاب شور ذهن
 کتاب یک فنجان قهوه با ادگار آلن پو
 کتاب وداع با اسلحه
 کتاب ینگه دنیا 1919
 کتاب داغ ننگ
 کتاب وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود