کتاب آقای جودت و پسران

اثر اورهان پاموک از انتشارات نشر چشمه - مترجم: عین له غریب-داستان تاریخی

نویسنده به زندگی یک خانواده ترک تحصیل کرده از ابتدای قرن بیستم تا سالهای 1970 نگاه می کند. این حماسه خانوادگی واقع گرایانه است که بیش از سه نسل به جای کارهای پسا مدرنیستی که او بهتر شناخته شده است، قرار دارد. Cevdet Bey فروشگاه سلطنتی پدرش را گرفته است و آن را به یک فروشگاه نورپردازی و سخت افزاری تبدیل کرده است که در آن به لطف قرارداد نورپردازی شهر به دست آمده از رشوه خواری بسیار خوب انجام شده است. قسمت اول رمان در سال 1905 تنظیم شده و روزی در زندگی Cevdet Bey قرار دارد. او سی و هفت سال دارد و به یک دختر پاش مشغول است اما با یک برادر بیمار و مضطرب روبرو است. بخش دوم و اصلی بین سالهای 1936 و 1939 تنظیم شده است و به ترتیب سه فرزند سیود بیه و به ویژه Refik، پسر دوم او و دو دوست رفیک است. هر سه آنها با تعداد زیادی از آنها ناراضی هستند، حتی اگر از خانواده های پر رونق بیرون آمده باشند، ناراضی از ترکیه است و ناراضی از جایگاه ترکیه در جهان است. بخش نهایی در سال 1970 تنظیم شده است و پس از آن احمد، پسر رفیک، و تلاش های هنری او و روابط عاشقانه او است. این یک افسانه خانوادگی جالب است که در قرن بیست و یکم پرتره از ترکیه را ارائه می دهد، هرچند از منظر رفاه.


خرید کتاب آقای جودت و پسران
جستجوی کتاب آقای جودت و پسران در گودریدز

معرفی کتاب آقای جودت و پسران از نگاه کاربران
- @ هیچ کس در راه خود رشد نمی کند، شکایت از جمع آوری. @ Sayf خدمت می کند، هر کس با غرق شدن، با حمایت از یک، رشد می کند. 78- @ همه ما متولد شده ایم @

مشاهده لینک اصلی
این عاشقانه بسیار زیبا و پرطرفدار است. بسیار مفید بود که زبان ترکی را درک کنید. بسیار توصیه می شود.

مشاهده لینک اصلی
خیلی خوب نوشته شده اما این نشان می دهد که این اولین کتابش بود !!!

مشاهده لینک اصلی
تا کنون می خواند عالی! ترجمه شگفت انگیز در گرجستان توسط نانا جاناشیا ...

مشاهده لینک اصلی
Orhan Pamukun یک کتاب نوشته شده با روایت روشن، ایستاده، دقیق است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آقای جودت و پسران


 کتاب پسرانی از جنس روح
 کتاب سمرقند
 کتاب دوست باهوش من
 کتاب گربه بلیتس
 کتاب پرنسیپ
 کتاب از چشم غربی