کتاب آقای جودت و پسران

اثر اورهان پاموک از انتشارات نشر چشمه - مترجم: عین له غریب-داستان تاریخی

نویسنده به زندگی یک خانواده ترک تحصیل کرده از ابتدای قرن بیستم تا سالهای 1970 نگاه می کند. این حماسه خانوادگی واقع گرایانه است که بیش از سه نسل به جای کارهای پسا مدرنیستی که او بهتر شناخته شده است، قرار دارد. Cevdet Bey فروشگاه سلطنتی پدرش را گرفته است و آن را به یک فروشگاه نورپردازی و سخت افزاری تبدیل کرده است که در آن به لطف قرارداد نورپردازی شهر به دست آمده از رشوه خواری بسیار خوب انجام شده است. قسمت اول رمان در سال 1905 تنظیم شده و روزی در زندگی Cevdet Bey قرار دارد. او سی و هفت سال دارد و به یک دختر پاش مشغول است اما با یک برادر بیمار و مضطرب روبرو است. بخش دوم و اصلی بین سالهای 1936 و 1939 تنظیم شده است و به ترتیب سه فرزند سیود بیه و به ویژه Refik، پسر دوم او و دو دوست رفیک است. هر سه آنها با تعداد زیادی از آنها ناراضی هستند، حتی اگر از خانواده های پر رونق بیرون آمده باشند، ناراضی از ترکیه است و ناراضی از جایگاه ترکیه در جهان است. بخش نهایی در سال 1970 تنظیم شده است و پس از آن احمد، پسر رفیک، و تلاش های هنری او و روابط عاشقانه او است. این یک افسانه خانوادگی جالب است که در قرن بیست و یکم پرتره از ترکیه را ارائه می دهد، هرچند از منظر رفاه.


خرید کتاب آقای جودت و پسران
جستجوی کتاب آقای جودت و پسران در گودریدز

معرفی کتاب آقای جودت و پسران از نگاه کاربران
سه نسل از همان خانواده خرده بورژوازی ترکیه اجازه می دهد که از تاریخ قرن بیستم در ترکیه و تغییرات عمیق سیاسی که کشور از آن گذشت، پیروی کند. با وجود این تغییرات، شخصیت های اصلی، شباهتی به نظر می رسانند که به نظر می رسد کشور را در معضل هویت شخصی و رابطه با اروپا (پیشرفت، تمدن و نور ...) بین انفعالی و عمل؛ بین تداوم و تغییر. نخستین کتاب پاموک هنوز به طور کامل به استانبول معمولی تسلیم نشده است، اما به دنبال آن است.

مشاهده لینک اصلی
جودت بیگ و baåÿla اول KA ± ± çOk SMA begendim، حتی تا نقطه çOk در yaåÿa جغرافیای ما این است که به طور کلی yaåÿadä insanlarada ± ± ± معضل من یک در آیا پیدا متاسفانه، در kuåÿak دوم رافیک چه Omer'in و نه MUhittun ± یقه احساس نمی تا به آن، من می توانم متصل. تقریبا در هر رمان Orhan Pamukun به شیوه ای متفاوت به لذت Heybeliada می رود.

مشاهده لینک اصلی
جودت مغز oäÿullarä نار ± ± n و bommmboåÿ sã¶z çEvre دوست از دهها صفحه از بی وقفه در سراسر ویندوز XP SA NTA KA تکرار ± ± ± ± بازدید کنندگان SA ± با انجام ویندوز XP یک قیاس را داشته باشد: امید سارا kayanä ± ± N @ آیه نگاهی به ماجراهای کاریکاتورها. من درک می کنم، خواندن دارم آسان نبود

مشاهده لینک اصلی
اورحان پاموک، که یک کتاب غیر موضوعی نوشته است. من تا زمانی که نهایتا پایان نیافتم، تصمیم گرفتم. کتاب های بعدی بهتر هستند.

مشاهده لینک اصلی
من خواندن اورهام پاموکون سید بیت و رمان اوگالارزی دارم. اگر چه شما نمی توانید کتاب های طولانی بخوانید، این کتاب به من بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال، از قرن 19 sonlarä ± تاج و تخت Abdülhamit'in indirildiäÿ یا تا ± 70 لیتر baåÿla توسط A A ° stanbul در هم geã§iy. صنعت RA ± ± ± yaåÿamadä متحرک تا به حال در یک بیت از نوستالژی بوده است، اما همیشه باقی مانده آیا ± متر ± n یک okuduäÿ در یک ° stanbul در ویندوز ایکس پی خیلی خوب است که من .. هر کتاب در یک ° stanbul در نشان داده شده در duygulanä ± بررسی است. پنبه، شخصیت çOk detaylandä ± RDA ± آیا ± راحتی هر یک از شخصیت ویندوز XP به عنوان اگر hayatä ± متر از insanlarmä ± åÿã§asä ± N تاناکا نظر ± .. پایان henã¼z من ± میلی آمپر ± kitabä اما تا آخر هفته به خواندن 200 صفحه baäÿlandä ± م .. Doya Doya آیا شما می خواهید برای لذت بردن از ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آقای جودت و پسران


 کتاب آیوانهو
 کتاب گل ها را بچین کودکان را بکش
 کتاب ماهی در آب
 کتاب وردست زنبوردار
 کتاب خزه
 کتاب باغ فراموش شده