روح شهر کلاف پیچیده‌ای از عناصر دیدنی و نادیدنی‌ست و در شکل‌گیری این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویری خیالی که از پاریس در ذهن همه‌ی ما نقش بسته از توصیفات و غافلگیری‌هایی پدید آمده که ایرانی‌های پیشین سوغات آورده‌اند. گزارش اولین مواجهه با شهر، موضوع این کتاب است؛ لندن مسافران قاجاری. کتاب «آسمان لندن زیاده می‌بارد» سومین جلد از مجموعه‌ی تماشای شهر است که در هر جلد از خلال گزیده‌ی سفرنامه‌ها، نگاه ایرانی به هویت یکی از شهرهای دور را ترسیم می‌کند.


خرید کتاب آسمان لندن زیاده می بارد
جستجوی کتاب آسمان لندن زیاده می بارد در گودریدز

معرفی کتاب آسمان لندن زیاده می بارد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آسمان لندن زیاده می بارد


 کتاب شیرین ترین رویاها
 کتاب جین ایر
 کتاب گزارش محرمانه
 کتاب شرم
 کتاب سه خواهر، سه ملکه
 کتاب جنگ و صلح