روح شهر کلاف پیچیده‌ای از عناصر دیدنی و نادیدنی‌ست و در شکل‌گیری این روح، روایت مسافران سهم انکارناپذیری دارد. تصویری خیالی که از پاریس در ذهن همه‌ی ما نقش بسته از توصیفات و غافلگیری‌هایی پدید آمده که ایرانی‌های پیشین سوغات آورده‌اند. گزارش اولین مواجهه با شهر، موضوع این کتاب است؛ لندن مسافران قاجاری. کتاب «آسمان لندن زیاده می‌بارد» سومین جلد از مجموعه‌ی تماشای شهر است که در هر جلد از خلال گزیده‌ی سفرنامه‌ها، نگاه ایرانی به هویت یکی از شهرهای دور را ترسیم می‌کند.


خرید کتاب آسمان لندن زیاده می بارد
جستجوی کتاب آسمان لندن زیاده می بارد در گودریدز

معرفی کتاب آسمان لندن زیاده می بارد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آسمان لندن زیاده می بارد


 کتاب مارتین درسلر
 کتاب خانه
 کتاب مرگ کسب و کار من است
 کتاب چه بر سر وحشی سفید آمد؟
 کتاب مرگ شهریار سنگور
 کتاب من خدمتکار شاه انگلیس بودم